Διαγωνισμός

Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Βενζίνη/Αμόλυβδη ασθενοφόρου ΚΗΥ 9972 για 9μηνο του 2024

Τίτλος - Περιγραφή:
Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Βενζίνη/Αμόλυβδη ασθενοφόρου ΚΗΥ 9972 για 9μηνο του 2024
Φορέας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/04/2024 09:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2024 09:24
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/04/2024 11:10
Τόπος Διενέργειας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5192
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1611a
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
719/15-04-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Βενζίνη Αμόλυβδη για το ασθενοφόρο του Κ.Υ.Φιλιππιάδας με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9972 για το 9μηνο από 01/04/2024 εώς 31/12/2024

Διευκρινίσεις

17/04/2024 12:31

Παρακαλούμε να καταθέσετε ασφαλιστική - φορολογική ενημερότητα σε ισχύ μαζί με την προσφορά.

Υπό Προμήθεια Είδη