Διαγωνισμός

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
Φορέας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/04/2024 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2024 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/04/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5191
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη