Διαγωνισμός

ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Κ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 4ος-12ος 2024

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Κ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 4ος-12ος 2024
Φορέας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/04/2024 11:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/04/2024 11:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2024 15:00
Τόπος Διενέργειας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5156
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
0899α
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη