Διαγωνισμός

Π.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
Π.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Φορέας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΦΑΡΑΣΙΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΛΠ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/04/2024 13:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/04/2024 13:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2024 13:12
Τόπος Διενέργειας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5125
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη