Διαγωνισμός

Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Φορέας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/04/2024 08:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/04/2024 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5116
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ-510/10-04-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη